Kategorie

Producenci

Newsletter

Reklamacja może zostać przesłana na adres e-mail lub adres siedziby Sprzedawcy.

Prosimy o podanie opisu wad towaru, daty jego zakupu oraz numer dokumentu potwierdzającego zakup.

Po rozpatrzeniu pisma reklamacyjnego, jeśli reklamacja będzie wymagać przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o przesłanie tego towaru.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie najpóźniej 14 dni od daty jej kompletnego otrzymania.

W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.
W pozostałych przypadkach koszty ponosi klient.