Ochrona słuchu przed szkodliwym hałasem polega na wyeliminowaniu jego szkodliwej dawki.

Podobnie, jak w wypadku innych rodzajów zagrożenia, dla zagrożenia hałasem istnieje wartość graniczna, po przekroczeniu której hałas zaczyna być szkodliwy. Granica ta ustalona jest na poziomie 85 dB dla 8-godzinnego dnia pracy. W wypadku przebywania i pracy w warunkach, gdzie wartość graniczna natężenia dźwięku jest przekroczona, konieczne staje się zastosowanie środków ochrony osobistej słuchu.

Suma natężeń dźwięku długotrwałego przekraczająca 115 dB jest wartością wysoce szkodliwą dla człowieka, natomiast w wypadku hałasu impulsowego wartość ta nie może przekroczyć 140 dB (próg bólu i potencjalnego uszkodzenia narządu słuchu).

Wyróżnia się następujące podstawowe grupy ochronników słuchu:

- nauszniki przeciwhałasowe, a w tym nauszniki pasywne oraz aktywne. Ze względu na zastosowany system mocowania można wyróżnić nauszniki z pałąkiem nagłownym oraz ze sprężyną dociskową z tyłu głowy (do zastosowania w połączeniu z hełmem ochronnym lub przyłbicą spawalniczą),

- nauszniki przypinane do hełmu ochronnego,

- wkładki przeciwhałasowe - wkładane do kanału słuchowego lub noszone w małżowinie usznej. Mogą występować w wersji zwykłych, pojedynczych zatyczek, jak również mogą być połączone łukiem lub linką. Występują zarówno odmiany jednorazowe jak i wielorazowego użytku.

Standardowo wygłuszenie ochronników słuchu określa się poprzez podanie wartości SNR oraz HLM.

SNR to uproszczony wskaźnik poziomu redukcji hałasu (Simplified Noise Level Reduction, często określany też jako Single Level Rating). Określa on w prosty sposób całkowite wygłuszenie zapewnione przez ochronniki na podstawie przeprowadzonych testów.

Bardziej szczegółowe informacje podaje się za pomocą wartości HLM, gdzie H, L i M określają wygłuszenie w zakresie wysokich (high), średnich (medium) oraz niskich (low) częstotliwości.

Wykaz norm:

EN352-1 - Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe.
EN352-2 - Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 2: Wkładki przeciwhałasowe.
EN352-3 - Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego.
EN352-4 - Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu.
EN352-5 - Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu.
EN352-7 - Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu.
EN352-8 - Ochronniki słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi.
EN458 - Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni.