Ze względu na rodzaj ochrony oczu i twarzy z jakim może spotkać się użytkownik, wprowadzony został następujący podział:

Okulary ochronne
Występują w wariantach z osłonami bocznymi lub bez. Soczewki mogą być wykonane z hartowanego szkła lub tworzywa sztucznego. Szkła posiadające filtry ochronne, w zależności od zastosowanego filtra mogą chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym lub też jaskrawym światłem.

Szkła przezroczyste bez filtrów ochronnych
Służą jako ochrona przed różnego rodzaju odpryskami ciał stałych i rozbryzgami cieczy.

Gogle ochronne
Ze względu na budowę gogle ściślej niż okulary przylegają do twarzy w okolicy oczu. Posiadają również najczęściej własności zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł (wywietrzniki, powłoka zapobiegająca parowaniu itp.). W wypadku pracy ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi wymagane jest zastosowanie gogli w systemem wentylacji pośredniej.

Osłony twarzy
Osłony wykonane są z tworzyw sztucznych lub metalowej siatki. W wypadku osłon z tworzyw sztucznych mogą być wyposażone w filtry chroniące przed szkodliwym promieniowaniem.
Ze względu na zastosowaną konstrukcję i materiał osłony mogą być przystosowane do pracy w różnych warunkach. Specyficzna konstrukcja może zapewniać ochronę szyi i podbródka.

Przyłbice spawalnicze
Złożone z korpusu, ramki i nasady oraz filtra zapewniają ochronę całej twarzy podczas procesu spawania. Ze względu na rodzaj zastosowanego filtra można wyróżnić przyłbice z filtrem automatycznym jak również z filtrem stałym. Budowa przyłbicy zapewnia mocowanie na głowie użytkownika za pomocą nagłowia lub też umożliwia przymocowanie do hełmu ochronnego.

Tarcze spawalnicze
Od przyłbic różnią się tym, że są trzymane w ręku przez użytkownika podczas procesu spawania. Zapewniają ochronę oczu, twarzy a także szyi użytkownika.

Zadania i cechy środków ochrony oczu i twarzy
Podstawowe zadanie środków ochrony oczu i twarzy to ochrona przed:

- czynnikami mechanicznymi
- czynnikami chemicznymi i biologicznymi
- czynnikami termicznymi
- szkodliwym promieniowaniem świetlnym (zarówno w paśmie widzialnym jak i niewidzialnym)

Do ochrony oczu przed urazami mechanicznymi stosuje się najczęściej okulary ochronne posiadające boczne osłony, gogle lub też osłony twarzy (zarówno pełne jak i siatkowe).

Do ochrony przed chemikaliami i czynnikami biologicznymi stosuje się odpowiednie gogle i osłony twarzy. Okulary w tym zastosowaniu są niedopuszczalne. Zadaniem ich jest niedopuszczenie do bezpośredniego kontaktu substancji niebezpiecznych z oczami i skórą pracownika.

Ochronę przed promieniowaniem optycznym i termicznym dają okulary, gogle i osłony ochronne wyposażone w różne filtry w zależności od oferowanej ochrony. Do ochrony podczas spawania i procesów pokrewnych służą gogle i osłony spawalnicze.

Ochronę oczu przed promieniowaniem słonecznym zapewniają okulary z odpowiednimi filtrami, w tym również zapewniającymi ochronę przed promieniowaniem UV.

Wykaz norm:

EN166 - Ochrona indywidualna oczu. Wymagania
EN169 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
EN170 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
EN172 - Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
EN1731 - Ochrona indywidualna oczu. Siatkowe ochrony oczu i twarzy.
EN175 - Ochrona osobista. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.
EN14594 (zastępuje EN1835) - Sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty wężowe sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażone w hełm lub kaptur. Wymagania, badanie, znakowanie.
EN379 - Ochrona indywidualna oczu. Automatyczne filtry spawalnicze.