I. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Danych jest firma „OPTIMO” Małgorzata Deras z siedzibą w Piasecznie, 05-500 ul. Sienkiewicza 25, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9511283541, REGON: 141397258. Ochrona danych odbywa się zgodnie z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
3. Firma „OPTIMO” Małgorzata Deras dba o bezpieczeństwo danych i szanuje politykę prywatności.W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzach zapytania, formularzach zamówienia, formularzach kontaktowych, polach kontaktowych na stronie https://www.optimo.info.pl są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Administrator Danych

1. Usługodawca jest Administratorem Danych swoich klientów. Jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, lub/i wyraziłeś nieobowiązkowe zgody widoczne podczas podawania Twoich danych, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP, adres fizyczny (kod pocztowy, miasto, nazwa ulicy), dane identyfikacyjne Twojej działalności/firmy/przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej.
2. Dane osobowe przetwarzane są:

• z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
• zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
• w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany lub jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, sprzedaży produktów, świadczonych drogą elektroniczną
• w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem Danych) ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@optimo.info.pl – Małgorzata Deras.
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne lub prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości .
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9. Dane osobowe przetwarzają przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy, tak samo jak my, stosują się do przepisów oraz wymogów ochrony danych osobowych.

III. Pliki COOKIES

1. Witryna https://www.optimo.info.pl używa Plików Cookies. W czasie korzystania ze sklepu internetowego optimo.info.pl serwis automatycznie pobiera informacje zawarte w Plikach Cookies. Nie są to informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika ani na ustalenie jego tożsamości, nie są również szkodliwe dla urządzenia, na którym są zapisywane. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych innych informacji.
2. Pliki Cookies są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna https://www.optimo.info.pl rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają zatem korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
3. Celem wykorzystania Plików Cookies jest:

• dostosowanie sposobu wyświetlenia strony internetowej na urządzeniu Użytkownika
• ułatwienie logowania, aby nie trzeba było za każdym razem wpisywać loginu i hasła Użytkownika
• zbieranie danych statystycznych


4. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Dane te są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „OPTIMO” Małgorzata Deras.
5. Rodzaje Plików Cookies ze względu na czas przechowywania:


• sesyjne- pliki tymczasowe, zapisane do momentu wylogowania się przez Użytkownika
• stałe- przechowywane na czas określony w parametrach plików albo dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika


6. Rodzaje Plików Cookies ze względu na ich funkcjonowanie:


• Pliki Cookies niezbędne, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, m. in. logowanie, poruszanie się po sklepie, dokonywanie zakupów.
• Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika przy dokonywaniu transakcji
• Pliki Cookies służące do zbierania danych statystycznych
• Pliki Cookies funkcjonalne zapamiętujące ustawienia interfejsu Użytkownika
• Pliki Cookies reklamowe


7. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Istnieje możliwość zmiany tych ustawień przez Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobu obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może utrudnić lub ograniczyć korzystanie ze sklepu.
8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.