ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA

Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej w miejscu pracy wprowadzony został podział produktów na trzy kategorie bezpieczeństwa w zależności od poziomu ryzyka na jakie może być narażony pracownik wykonując dany rodzaj pracy.

KATEGORIA I

Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami.
Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed:

- nieszkodliwymi dla zdrowia zabrudzeniami, których skutki są łatwo odwracalne
- powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi
- zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia
- czynnikami atmosferycznymi takimi jak deszcz czy chłód

KATEGORIA II

Kategoria II ochrony obejmuje swoim zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.
Wśród produktów zaliczanych do kategorii II znajdują się:

- odzież chroniąca przed przecięciem
- odzież redukująca zagrożenia występujące podczas spawania (spawacze i zawody pokrewne)
- odzież ostrzegawcza wykorzystywana przede wszystkim przez służby drogowe

KATEGORIA III

Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika.
Kategoria III obejmuje odzież specjalistyczną, której zadaniem jest ochrona przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie.

Do tej odzieży należą m.in.:

- specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne
- odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub znacznymi rozpryskami gorących substancji
- odzież chroniąca przed niskimi temperaturami (poniżej - 50°C)
- odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego

Ze względu na ochraniany element ciała, odzież ochronną dzieli się na:

- odzież ochraniającą tułów
- odzież chroniącą konkretne części tułowia
- nakrycia głowy


Wykaz norm:

EN ISO 13688 (zastępuje EN340) - Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
EN342 - Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
EN14058 - Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
EN343 - Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.
EN ISO 20471 (zastępuje EN471) - Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badania i wymagania.
EN1073-2 - Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi.
EN1149-1 - Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Metoda badania rezystywności powierzchniowej.
EN1149-3 - Odzież ochronna. Własności elektrostatyczne. Metody badań do pomiaru zaniku ładunku.
EN1149-5 - Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne.
EN11611 (zastępuje EN470-1) - Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
EN470-1 (zastąpiona przez EN11611) - Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.
EN11612 (zastępuje EN531) - Odzież ochronna - Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem.
EN531 (zastąpiona przez EN11612) - Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
EN15025 (zastępuje EN532) - Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem. Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia.
EN14116 (zastępuje EN533) - Odzież ochronna - Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem. Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia.
EN13034 (TYP 6) - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami.
EN13982-1 (TYP 5) - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu.
EN14126 - Odzież ochronna. Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi.
EN14325 - Odzież chroniąca przed chemikaliami - Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami.
EN14605 (TYP 4, TYP 3) (zastępuje EN465, EN466) - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała .
EN943-1 - Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi. Wymagania dotyczące wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (Typ 1) i niegazoszczelnych (Typ 2) ubiorów ochronnych.
EN943-2 - Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi. Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET).
EN381-11 - Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia.
EN13998 - Odzież ochronna - Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.
IEC61482 - Prace pod napięciem - Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi od łuku elektrycznego.
EN ISO 22000 (HACCP) - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.