RĘKAWICE OCHRONNE

Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej w miejscu pracy, wprowadzony został podział produktów na trzy kategorie bezpieczeństwa w zależności od poziomu ryzyka, na jakie może być narażony pracownik wykonując dany rodzaj pracy.

Kategoria I

Rękawice zapewniające podstawowy poziom ochrony. Do stosowania w warunkach niskiego ryzyka. Rękawice należące do tej kategorii chronią przed powierzchniowym uszkodzeniem naskórka, stanowią barierę cieplną dla temperatury do 50 ⁰C oraz chronią przed działaniem środków chemicznych o łagodnym działaniu (np. środków czyszczących). Do grupy tej należy większość rękawic ochronnych, rękawice do prac gospodarczych i domowych. Stosowanie ich nie jest uzależnione od wyników badań jednostek certyfikacyjnych.

Rękawice należące do kategorii I muszą spełniać wymagania normy EN420 „Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań”.

Kategoria II

Rękawice zapewniające poziom ochrony przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia.
Produkty należące do kategorii II najczęściej zapewniają ochronę przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi - rodzajami ryzyka bardzo szeroko rozpowszechnionego w większości prac przemysłowych. Do grupy tej zaliczane są również rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem. Spełniają normę EN388.

Kategoria III

Do tej kategorii zalicza się rękawice stosowane w sytuacjach występowania ryzyka poważnego uszkodzenia. Rękawice należące do tej kategorii używane są wówczas, gdy istnieje ryzyko wystąpienia poważnego i/lub trwałego uszkodzenia dłoni i ręki, (działanie agresywnych związków chemicznych, praca przy wysokim napięciu, działanie wysokiej temperatury, ognia itp.)

Rękawice z gumy oraz tworzyw sztucznych.
Tworzywa używane w produkcji rękawic.
PCW (polichlorek winylu)
Stosowany w produkcji cienkich rękawic zapewniających ochronę przed wodą oraz łagodnymi środkami czyszczącymi. Mocniejsze rękawice pokryte winylem lub w nim zanurzone odznaczają się dobrą chwytnością i odpornością na ścieranie.

Zalety: dobra odporność na kwasy i zasady

Wady: słaba wytrzymałość mechaniczna.
Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami zawierającymi ketony oraz rozpuszczalnikami aromatycznymi.


Latex (Guma naturalna)

Zalety : bardzo duża elastyczność, odporność na rozdarcie, wysoka odporność na wiele kwasów i ketonów.
Przeciwwskazania : należy unikać kontaktu z olejami, tłuszczami i pochodnymi węglowodorów.

Nitryl
Syntetyczny ekwiwalent gumy naturalnej. Lepsza wytrzymałość na ścieranie i przecięcie niż np. winyl. Zachowuje swoją formę i może być prany. Ulega biodegradacji.
Rękawice nitrylowe są bezpieczne dla środowiska.

Zalety : bardzo wysoka wytrzymałość na ścieranie i przebicie; bardzo wysoka wytrzymałość na pochodne węglowodorów.
Przeciwwskazania: należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami zawierającymi ketony, kwasy utleniające i organiczne produkty azotowe

Neopren
Rękawice neoprenowe są odporne na działanie ketonów, kwasów, węglowodorów, olejów i tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych.

Zalety: wytrzymałość chemiczna na kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne; dobra odporność na światło słoneczne i ozon.
Wady: niższa odporność na ścieranie niż w przypadku PCV czy Nitrylu.

Poliuretan (PU)
Rękawice z PU odznaczają się bardzo dobrą manualnością, odpornością na ścieranie i rozciąganie, a także na oleje, smary, rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone kwasy i zasady.

Rękawice skórzane i skórzano-tkaninowe.
Materiały używane w produkcji tych rękawic: lico, dwoina, nubuk, zamsz

Rękawice dzianinowe i tkaninowe.
Materiały stosowane w produkcji tych rękawic: bawełna, wełna, wiskoza, akryl, poliester, poliamid (nylon), Nomex®,Kevlar®, Cordura®

Rękawice powlekane.
Są to rękawice z dzianin powleczone (oblane) gumą lub tworzywami sztucznymi. Oblanie występuje zawsze na części chwytnej, natomiast na stronie wierzchniej oblanie może być całkowite lub też niepełne w celu zapewnienia lepszej wentylacji.
Przeważnie rękawice takie charakteryzują się bardzo dobrą chwytnością, wytrzymałością a także odpornością części chwytnej na przesiąkanie. Stosuje się je w transporcie, do przenoszenia mokrych lub zatłuszczonych przedmiotów, do prac montażowych oraz w budownictwie.
Poza oblaniem w wypadku niektórych rękawic w celu poprawienia chwytności stosuje się nakropienie. Rękawice takie znajdują zastosowanie w pracach domowych, przy przenoszeniu lekkich i śliskich przedmiotów oraz w pracach montażowych.

WYKAZ NORM:

EN420 - Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.
1r.png
EN388- Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzieranie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje.
2r.png

A - Odporność na ścieranie (od 0 do 4) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu

B - Odporność na przecięcie (od 0 do 5). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości

C - Wytrzymałość na rozdzieranie (od 0 do 4). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki

D - Odporność na przekłucie (od 0 do 4). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia.

EN388:2016- Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z EN 420.


3r.png

A - Odporność na ścieranie (od 0 do 4)
B - Odporność na przecięcie testowana za pomocą testu „coupe” (od 0 do 5)
C - Wytrzymałość na rozdzieranie (od 0 do 4)
D - Odporność na przekłucie (od 0 do 4)
E - Odporność na przecięcie testowana za pomocą testu TDM EN ISO 13997:1999 (od A do F).
(F) - Odporność na uderzenie (P)

EN12477- Rękawice ochronne dla spawaczy.
EN374-1 - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania.
4r.png
EN374-2 - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.
5r.png
EN374-3 - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych.

6r.png

A METANOL B ACETON
C ACETONITRYL D CHLOREK METYLU
E DWUSIARCZEK WĘGLA F TOULEN
G DWUETYLOAMINA H TETRAHYDROFURAN
I OCTAN ETYLU J n-HEPTAN
K WODOROTLENEK SODU L KWAS SIARKOWY 96%

EN381-7 - Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.
EN1082-1 - Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion.
EN1082-2 - Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
EN1082-3 - Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem.
EN407 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).

7r.png

A - Odporność na kontakt z ogniem (od 0 do 4). Oparta na czasie, w którym materiał pozostaje zapalony i topi się nadal po usunięciu źródła ognia.
B - Odporność na ciepło kontaktowe (od 0 do 4). Oparta na temperaturze w zakresie od 100°C do 500°C, przy której osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund.
C - Odporność na ciepło konwekcyjne (od 0 do 4). Oparty na czasie, podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła płomienia.
D - Odporność na ciepło promieniowania (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej temperatury.
E - Odporność na drobne rozpryski stopionych metali (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący ilość niezbędną (ciepła) do doprowadzenia próbki do pewnej temperatury.
F - Odporność na duże ilości stopionego metalu (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący niezbędną ilość (ciepła) do spowodowania zniszczenia materiału zastępującego skórę, umieszczonego bezpośrednio za próbką.

N511 - Rękawice chroniące przed zimnem.

8r.png
EN1149-1 - Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Metoda badania rezystywności powierzchniowej.
9r.png
EN60903 - Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego.
EN10819 - Drgania i wstrząsy mechaniczne.
EN455-1 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badanie na nieobecność dziur.
EN455-2 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych.
EN455-3 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania w ocenie biologicznej.
EN455-4 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości.
EN1186-7; EN1186-14 - Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne.
EN421- Rękawice ochronne chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.