Środki ochrony osobistej w kategorii ochrona głowy stanowią bardzo istotny rodzaj ochrony osobistej.

Podstawowe zastosowania hełmów ochronnych:
- zabezpieczenie przed przebiciem w celu skutecznej ochrony czaszki,
- amortyzacja dzięki skorupie i zamocowanej więźbie pochłaniającej energię uderzenia spadającego ciała obcego,
- odchylenie toru lotu spadającego przedmiotu z kierunku prostopadłego do szczytu głowy w celu minimalizacji efektu uderzenia.

Norma EN397 określając własności ochronne hełmów ochronnych stawia wiele wymagań dotyczących określonych cech przemysłowych hełmów ochronnych, takich jak wymagania co do:

- materiałów użytych do produkcji,
- parametrów konstrukcyjnych,
- odporności na przebicie,
- odporności na działanie wysokiej temperatury i otwartego płomienia,
- stopnia amortyzacji, itd.

Hełmy specjalne mogą ponadto spełniać dodatkowe wymagania w zakresie odporności na boczne zgniatanie (oznaczenie LD), działanie odprysków stopionego metalu (oznaczenie MM), właściwości elektroizolacyjnych (oznaczenie 440V AC) itp.

Wykaz norm:

EN397 - Przemysłowe hełmy ochronne.
Według wytycznych normy każdy hełm musi posiadać oznakowanie wytłoczone lub nadrukowane zawierające następujące informacje:
- numer niniejszej normy europejskiej,
- nazwę lub znak identyfikacyjny producenta,
- rok i kwartał produkcji,
- typ hełmu,
- rozmiar lub zakres rozmiaru,
- oznaczenie materiału skorupy

Dodatkowe informacje takie jak instrukcje lub zalecenia regulacji, montażu, użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, przeglądu i składowania, definiuje instrukcja użytkowania.

EN812 - Przemysłowe hełmy lekkie.
Hełmy te są przeznaczone do ochrony użytkownika przed uderzeniami głowy w przedmioty twarde i nieruchome z taką siłą, która może spowodować rozdarcie skóry i inne powierzchniowe rany. Zakres użycia ograniczany jest z reguły do użytkowania wewnątrz obiektów. Hełmy lekkie nie są przeznaczone do ochrony przed skutkami uderzeń, upadków przedmiotów lub przed zawieszonymi bądź poruszającymi się ładunkami.

Nie należy mylić hełmów lekkich z hełmami ochronnymi dla przemysłu wyszczególnionymi w normie EN397.

EN14052 – Wysoko - skuteczne przemysłowe hełmy ochronne.
EN50365 - Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia.