Kategorie

Producenci

Newsletter

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ( DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016) INFORMUJĘ, IŻ:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
„OPTIMO” Małgorzata Deras, ul. Sienkiewicza 25,
05-500 Piaseczno
2/ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@optimo.info.pl
3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5/ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8/ podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmowa realizacji zamówienia.